20 agosto 2007

Blue Painting: Yin Zhaoyang

Yin Zhaoyang, 'Utopia', 2005

Rodrigo Adão da Fonseca

Sem comentários: